Brain

Rok realizácie: 2022
Aktuálny ročník štúdia: 2

200 x 100 cm

prekombinovaná technika na doske