Bremä

Rok realizácie: 2021
Aktuálny ročník štúdia: 3

Pozemky. Slovo, pri ktorom sa vynoria pocity rozporu v každom z nás. Častá príčina akéhosi bremena, ktoré dokáže zaťažiť nie jednu rodinu. Ako autor preberám rolu vyšetrovateľa a pátram po informáciách o rodinnom rodokmeni. Hľadám príčinu rodinného urieknutia. Ktoré pretrváva v podobe sporu v rodine, ťažkých životných udalosti, pohrôm a nešťastí.  V krátkom chaotickom dokumente líčim divákovi informácie, o ktorých sa dozvedám od najstarších príslušníkov rodiny a strednej generácii. Súborom zostrihaných nahrávok sa snažím vypovedať príbeh, o ktorom som sa dozvedela. Video doprevádza nudný no o to históriou nabitý akt predkladania historicky cenných dokumentov od roku 1860-1965, ktoré sa mi podarilo zozbierať a vypátrať zo starých povál a náhodného objavenia ďalších podstatných dokumentov u babky.  Malá časť dokumentov o vlastníctve, ktoré boli uložené v kovovej truhlici, sa na dlhšiu dobu stratili. Tú totiž babka zo strachu pred vojakmi, ako 8 ročná ukryla na záhrade. Truhlica sa našla po 25 rokoch pri úprave plotu. Neskôr pri požiari truhlicu opäť ukryla tento krát však do šopy kde bolo uskladnené jedlo pre dobytok. Tá tam ostala neporušená do roku 2019 kedy sa našla pri rekonštrukcii priestoru starej šopy. Šlo o prevažne listiny v staromadarčine, na ich preklad nemala peniaze.

Spojitosť nekľudu predkov zachádza hlbšie, ako som čakala. Pri rozbore narážam na údajne nadprirodzene zážitky hrobára spojené s praprababkou. Tá podľa neho a rodákov údajne straší na cintoríne a v okolí starého kostola, kde je pochovaná jej mŕtva vnučka . Práve cez hrobára sa dozvedám o zabuduntom urieknutí rodu. Ten ešte pred svojou smrťou mi zdelil, že jeho otec mu vravel, že tí, čo podedili pozemky po zemanoch, nebudú mať kľud ani po smrti. Vraj celú rodinu prekliali židia, ktorých táto rodina spolu s rodákmi vyhnala z kaštieľa. Je zaujímavé, ako kus papiera a pôdy dokáže zničiť meno rodiny, priateľstvá a v závere rodinu. Celá spolupráca vznikla za prísnych protipandemickych opatreniach z dôvodu vyššej vekovej kategórie rodinných príslušníkov.