Čas a priestor – abstrakcia

Rok realizácie: 2020/2021
Aktuálny ročník štúdia: 3

Zobrazujem udalosti, spomienky v podvedome vytvorenom organickom prostredí. Prepájam nitky a rôzne štruktúry s plátnom.