CHESS TALK

Rok realizácie: 2021
Aktuálny ročník štúdia: 1

Šach, ako hra pre dvoch hráčov, prejavuje ich taktické a strategické schopnosti a postupne otvára charaktery hráčov.

Slabina je závažným prvkom hry nachádzajúca sa v podobe kráľa. Ego, ako vedomie seba a spájajúci element sociálny a inštinktívny.
V tomto prípade ide o šachovú formáciu, kedy kráľ v podobe slabiny je obklopený egom. Každá figúrka má svoju tvárnosť a silu. Dáma sa radí k ťažkým figúrkam pre svoju schopnosť udrieť do všetkých strán. Strelec vyjadrujúci agresivitu vie ľahkým a priamym spôsobom dať MAT. Na rozdiel od jazdca, ktorý zasahuje neprozreteľným spôsobom.

V brožúrke vyjadrujem reálne možné situované stratégie pretransformované do šachovej hry. Prvý ťah – nadhodenie témy. Postupne odkrývanie svojej osobnosti alebo v šachovom jazyku odkrývanie stratégií. Vždy je tam spätná reakcia na daný problém / ťah. Hrá sa skončí vo chvíli, keď jeden z hráčov dá MAT. Tým pádom končí argumentácia / živá diskusia medzi dvoma hráčmi.

Vo videu vyjadrujem objekt slovom v podobe dialógov. Znázornenie dvoch protikladov vosobnom vzťahu otca a dcéry. Pretavením do šachovej hry sa stáva neosobným. Biele figúrky – otec, robí prvý ťah a tým vedie dieťa ,,správnou cestou“ a používa vo svojej stratégií zaužívane ťahy. Čierne figúrky – dcéra, ktorá opisuje ťah rodiča ale je otvorená novým možnostiam a nebojí sa riskovať.