Cyklus malieb

Rok realizácie: 2022
Aktuálny ročník štúdia: 5

V maľbe sa venujem osobným témam. Tieto témy pochádzajú síce z môjho prežívania a
pohľadu na svet. Zasahujú však aj do spoločenských, cirkevných, vzťahových tém a
problematík, ktoré môže vnímať široká verejnosť. Hrám sa s fantastickými predstavami
mojich obrazov, ktoré vsádzam viac menej realisticky na plátno. Pri práci na týchto obrazoch
som pociťovala vnútorný chaos. Tento nepokoj prekračoval do akejsi kontemplácie a tak je
cítiť pri pohľade na práce oboje. Materiálovo sa veci rozchádzajú a to cielene.

Sériu dopĺňajú dve spoločné diela s autorkou Tamarou Almášiovou a to obraz Priateľstvo a
spoločná báseň.