dáta v 3-obale

Rok realizácie: 2017
Aktuálny ročník štúdia: 4

Dielo “Dáta v 3-obale” je poňaté ako autobiografické dielo, kde vychádzam z vlastnej skúsenosti a chýb, ktoré sa mi stali počas mojej tvorby, či už fotografovania rôznych akcií, alebo natačaní. Najpoužívanejším médiom pri tejto práci je práve sd karta, ktorú som použil ako niečo čo treba chrániť pred zformátovaním, alebo zneužitím súborov, ktoré sú na karte. Nosenie po vreckách, alebo používanie rôznych obalov tomu nepomohlo. Mojou snahou bolo vytvoriť niečo, čo si tak ľahko nepomýlim s iným plastovným obalom a nepomiešam si to s kartou, ktorá je prázdna a tak je pripravená zapisovať dáta.

– téma: príbeh

– performance