Dear Diary

Rok realizácie: 2022
Aktuálny ročník štúdia: 3

Skladaním dát získaných z Google maps o mojom pohybe a spomienok si vytváram denník rutiny mojich dní. V betónovom modeli prezentujem svoje denné cesty. Vrstvím ich. S nánosmi rutiny interagujú objekty reprezentujúce spomienky. Tieto objekty presahujú až do mäkkého podstavca reprezentujúceho miesta, na ktorých subjektívne trávim najviac času, domov, športoviská, škola… To s čím najviac nevedomky interaguje moje telo (šatstvo a iné objekty súvisiace s danými miestami) na seba hromadím do podstavca, na ktorom model stojí.