defragment

Rok realizácie: 2020
Aktuálny ročník štúdia: 4

– téma: 

– video

https://streamable.com/jnk4uv