Detstvo

Rok realizácie: 2021
Aktuálny ročník štúdia: 2

Deti a ich detský svet je témou mojej figurálnej kompozície. 
Myšlienka tejto témy je hlavne vyjadriť aké je detstvo dôležité pre vývoj človeka, vedieť sa vysporiadať s prekážkami a rozoznať správnosť situácie.
Dieťa sa stalo pre mňa bojovníkom v rôznych situáciach.