Egal

Rok realizácie: 2022
Aktuálny ročník štúdia: 2

circa 120x120cm

kombinovaná technika na doske