„Emocie“ (Zimný prieskum)

Rok realizácie: 2018
Aktuálny ročník štúdia: 2

Anotácia k výstavnému súboru „Emócia“
(interaktívna inštalácia)

Nové média v interaktívnej inštalácii, kde si účastník môže prehrať videá s myškou (pohybom). Stačí ak účastník myškou prejde z ľavej strany do pravej cez obrázky. Potom môže sledovať alebo aj sám vytvoriť príbeh vlastnou rýchlosťou. Videá sú spomalené, no účastník si vie sám regulovať rýchlosť videa.