emočný lockdown

Rok realizácie: 2021
Aktuálny ročník štúdia: 1

Vo svojich prácach som sa snažila upriamiť pozornosť na vnútorné prežívanie emócií konkrétne úzkostí a depresií. Keďže som dlhé roky sama mala problémy  s vysporiadaním týchto emócii snažila som sa svoj zážitok a pocit počas takej depresie alebo úzkostí pretaviť do vizuálneho náhľadu… ako približne prebieha….