Every human is

Rok realizácie: 2021
Aktuálny ročník štúdia: 2

Cez jeden z najznámejších výrokov Josepha Beuysa “Every human is an artist” sa snažím slovu umelec prinávratiť jeho vážnosť. Tento Beuysov citát bol popkultúrou sprofanovaný a prekrútený tak, že už nesúvisí s teóriou sociálnej plastiky, na ktorú sa pôvodne odvolával. Na pozíciu slova umelec ukladám iné zamestnania, ktoré návštevník galérie môže meniť. Týmto ich zovšeobecňujem podobne, ako bolo zovšeobecnené slovo umelec. Snažím sa diváka donútiť premýšľať nad všeobecnou kategóriou daných pojmov a nad tým akú rolu hrajú v živote jednotlivca.