Exkremenchámonov Hrob

Rok realizácie: 2018
Aktuálny ročník štúdia: 5

Fenomén exkrementov v umení podaný čo by pomník panovníkovi z osobnej mytológie.