Figurálna kompozícia

Rok realizácie: 2021
Aktuálny ročník štúdia: 1

Suchý pastel na kartóne, 100*70