Figurálna kompozícia

Rok realizácie: 2020
Aktuálny ročník štúdia: 2
Pedagógovia:

suchý pastel, 75×55

Zadanie figurálnej kompozície možno chápať, ako sériu obrazov, ktoré spája snaha vyjadriť pandémiu pohľadom symboliky jednotlivých postáv a situácie v ktorej sa nachádzajú.
Neuvedomelá detská hra sa snaží poukázať na hlbší význam vírusu, ako odkaz prírody, ukázať túto situáciu aj v inom svetle.
Snaha zamyslieť sa nad myšlienkou ozajstného strachu, nie nákazy ale strach využiť správne prítomnosť okamihu.

suchý pastel, 75×55