Figurálne kompozície

Rok realizácie: 2021
Aktuálny ročník štúdia: 1

Téma: pocity pri vytváraní vlastnej identity

Technika: suchý pastel

Veľkosť: 100x70cm