Gamu no Mirakuru

Rok realizácie: 2017
Aktuálny ročník štúdia: 5

Fiktívna hra založená na konfrontácii osobnej mytológie s vonkajším svetom.

Plnenie zadaní hodom kocky, diktát hry.