Gastronomické akty – séria

Rok realizácie: 2020
Aktuálny ročník štúdia: 6

•výber média z bravčovej krvi ako ironické poukázanie krutosti v gastro – priemysle
•paradox zmyslu originálnej animácie a krvavej interpretácie
• selekcia určitých častí známych ilustrácií
•prvé pokusy s neriedenou krvou, neskôr z dôvodu estetiky riedená vodou
•krv vytvára jednoliate línie, po čase vplyvom podkladu znázorňuje typické akvarelové štruktúry