god_complex.

Rok realizácie: 2020
Aktuálny ročník štúdia: 2

Toto dielo vo forme 3D animácie zobrazuje opačné konce rovnakého spektra a to v tomto prípade úspech. Venuje sa dopadu úspechu či dosiahnutia osobnej utópie jednotlivca na jeho okolie a rozmery akých môžu tieto dôsledky dosiahnuť. Výsledkom môže byť vznik tzv. božského komplexu u daného jednotlivca.

                                                                 https://streamable.com/1g69si