head-box

Rok realizácie: 2021
Aktuálny ročník štúdia: 4

Interakívnu real time video performanciu s názvom “Head-box” (napr.) charakterizuje aktuálny technologický boom v postprodukcii pohyblivého obrazu. Koncept diela je postavený na tzv. maskovaní obrazu v reálnomčase, ktorý odkrýva ďalšie vrstvy videa. Idea je kompatibilna a prepojená  s dielom “Všade/Everywhere” v tom zmysle, že umiestňuje snímaný obraz pozorovateľa priamo do viertuálnych prostredí a vystavuje ho akoby sebareflexii a osobnej zodpovednosti v globalizovanom svete.