HOME SWEET HOME

Rok realizácie: 2020
Aktuálny ročník štúdia: 3

Pre mňa domov znamená vodu, voľnosť ponorenie sa, pohyb, plávanie, ponorenie sa do seba, vnímanie plynutia času. Narážam na tému vody, riek a morí, ktorou súvisle nadväzujem na zadanú tému „Home, sweet home.“ Domov chápem v širšom slovazmysle. Vnímam zastavenie času v úplne inom svete, ktorý si privlastňujem ako domov. Je to jemná forma meditácie ktorá ma napĺňa. Domov má vyplniť prázdnotu

v duši. Ja vypĺňam prázdnotu umením alebo plávanim, ponáraním sa. Keď sa pozrieme na Zem z vesmíru – je pre nás domovom. Najväščiu časť tvoria oceány – teda voda.

Nastáva zásadné nutkanie kontaktu s vodou – cez dotyk, následne aj zvukový kontakt -šum mora, narážajúce vlny do skál a tečúci potok – rieka.

Domov si sami ohraničujeme, sami si ho vytvárame, ako nejakú ohradu, nejaký kruh. Niečo čo sa stále opakuje a nemá koniec. Domov mi ukazuje, že nemá koniec neustále ponáranie sa do seba do svojej duše, kontakt s vodou a kontakt so sebou samím. Spomienkam z detstva naprosto dominujú tie, kedy som si priložila mušlu k uchu

a počula more. Počula som tam hĺbku prelínajúcich sa dlhých zvukov, až nakoniec nastalo ticho.

Potopíte sa, zrazu sa všetky vaše životné drámy a problémy rozplynú.
Naučilo ma to, že som súčasťou toho miesta, nie len jej návštevník či pozorovateľ. Domov je všade tam, kde som sama sebou a kde sa cítim vítaná.