Imagination island

Rok realizácie: 2019
Aktuálny ročník štúdia: 4
Pedagógovia:

Projekt bol vytvorený počas štúdia v zimnom semestri 2019/2020 na Akadémi krástnych umení Jana Matejky v Krakove v ateliéri interaktívnych médií katedry intermédií pod vedením Dr. Mariusza Fronta.

Interaktívna videoinštalácia je tvorená z archívu záberov natáčaních na Holandskom ostrove Marken. Účastník môže vsúpiť do štvor kanálovej videoinštalácie (koncept cube). Percipient mohol rozhodnúť o priebehu, linearite diela – naratívu filmu zdvihnutím pravej ruky. O vizuálnej forme mohol rozhodovať zdvihnutím ľavej ruky. Inštalácia dáva divákov voľnú ruku v rozhodovaní sa o vizuálnom zážitku, a tak podporuje diváku imagináciu.

The interactive video installation is created from the database. Video shows a frame of the countryside on the island called Marken near the Netherlands. Percipient could enter four-channel video installation in the cube. The view had also a chance to decide about the narrative of storytelling. In case that viewer raised right hand He changed storytelling. In case that He raised left hand, He could change the visual form of the movie. Installation is giving free hands, about the decision and visual experiences.

Mateusz Pancurak – Wydział Intermediów (asp.krakow.pl)