INFERNO 2.0

Rok realizácie: 2023
Aktuálny ročník štúdia: 4

Táto bakalárska práca je myšlienkovou adaptáciou a kontextovou reimagináciou klasického literárneho diela: Danteho Inferno. Ide o krátkometrážny, imerzívný zážitok vo VR, ktorý sa skladá z vizuálnych kapitol reprezentujúce výber smrteľných hriechov. Smilstvo, hnev, pýcha/závisť a obžerstvo/lenivosť. Kombinovaním viacerých zručnosti v 3D softvéroch sa pohrávam s prezentovaním konkrétnych hriechov – so štipkou absurdity, ale aj vážnosti. Poukázaním na myšlienky zla z doby renesancie od Danteho, naznačujem stálu relevantnosť aj v dnešnej spoločnosti a odievam ju do rúška moderného sveta.