INFERNO

Rok realizácie: 2022
Aktuálny ročník štúdia: 4

Dielo s názvom Inferno pozostáva z videa – 3D rendrovaných sekvencií a série printov, ako imerzívnej sekvencie vytvorenej vo VR prostredí. Inferno zobrazuje jeden zo súčasných spôsobov adaptácie diela v kontexte súčasného digitálneho umenia. Týmto dielom skúmam možnosti ako ilustrovať a apropriovať literárne a grafické dielo ako celok, ktoré bolo vytvorené pred 7. storočiami, konkrétne prostredníctvom aktuálnej VR technológie a 3D softvéru. Komparáciou a analýzou použitej a pôvodnej umeleckej formy, ako aj adaptácie literárneho diela vytváram jedno z možných východísk pre ilustráciu literárneho resp. textového diela v 21. storočí.