INSIDE

Rok realizácie: 2022
Aktuálny ročník štúdia: 3

Inside je výsledné dielo skúmania a oboznamovania sa s novými možnosťami maľby a
modelovania vo VR prostredí. Je to zlúčenie rôznych nápadov charakteristických pre
autora, ktoré boli následne zostavené do podoby sveta, ktorý je možný preskúmať pohybom
po priestore vďaka VR technológii.
Dielo reaguje na použitie VR v kontexte súčasnej digitálnej maľby a game artu v rámci
subžánrov mediálneho umenia.

Link:INSIDE