Komplikácia či kompromis II

Rok realizácie: 2022
Aktuálny ročník štúdia: 3

Akvarelové farbičky, A4