Komplikácia či kompromis

Rok realizácie: 2022
Aktuálny ročník štúdia: 3

Tvorba pozostáva z figurálnej kompozície. Využívam rýchlu tvrdú kresbu pomocou monotýpie v kombinácii s farebným pastelom na papieri. Častou nostalgiou a retrospektívou som sa zriekla výlučne hlavnej úlohy a nechávam preniknúť známe/neznáme osoby. Skúmam moje fiktívne a reálne vzťahy a pozorujem hodnotu ovplyvňovania prostredníctvom vzájomnej interakcie. Zaujímalo ma v akej miere nastane kompatibilita spojením zmesi rôzneho času a ľudí.
V akvarelových kresbách si pripomínam staré rany