Konzervovana Utopia

Rok realizácie: 2020
Aktuálny ročník štúdia: 1

Témou ateliéra sa bola “Utopia”, Na tu tému mne sa prišiel nápad, ako by sa vyzerala Utopia ktorá by bola všeobecne dostupná. A tak sa vznikla moja práca, Konzervovana Utopia”.
Najčastejšie pre nás Utopia je dačo pekne, nereálne krásne. Ale či je to tak v skutočnosti? Som chcela aby divák sa zamislil nad tým či sa vôbec je zmisel v Utopie a čo sa stane keď ona bude tak ľahko dostupná? Urobila pracu pomocou performance. Natočila a spoila kratke video v ktorých som otváram konzervu z utopiou. Ku tomu sa pýtam u diváka otázky nad ktorými on mohol by rozmýšľať, ci je vôbec zmysel v utopie, a aký by to malo dôsledky