,,Umenie nepotrebuje divákov. Div(i)ak potrebuje umenie? “

Rok realizácie: 2020
Aktuálny ročník štúdia: 2

objekt 1: hovädzí loj, semená, 35 x 25 x 18 cm ; objekt 2: cukrová hmota, 42 x 20 x 32 cm ; objekt 3: soľ, drevo, 162 x 20 x 20 cm

Patrícia Čechová si kladie otázku či môže byť konzumné umenie skutočne konzumným produktom. Nejde však len o slovnú hru či intelektuálne cvičenie, práve naopak. Kvôli danej situácii dištančného štúdia a zavretých škôl si vytvára vlastné obecenstvo v podobe divej a poľnej zveri. Poľná zver sa stáva divákom a účastníkom inštalácie objektov v lese. Zver navyše do diela, ktoré je vytvorené z jedlých materiálov zasahuje skutočným konzumovaním. Človek sa stáva pasívnym divákom, ktorý má možnosť objekty len pozorovať. Jednotlivé diela majú svoje GPS lokácie, na ktorých sú rozmiestnené fotopasce, ktoré zachytávajú celý priebeh kontaktu diel so zverou. Objekty sú zhotovované podľa noriem pre krm poľnej zveri a súhlasom s poľovníckym zväzom. Veľkosť a váha je limitovaná, autorka musí dodržiavať kŕmne pravidlá v revíri, v ktorom pracuje, aby sa zver neprekŕmila, neotrávila.

Priebeh inštalácii, môžte ďalej sledovať na sociálnej sieti Instagram, na profile autorky.

Instagram: @cia.cech