Liečenie krajiny

Rok realizácie: 2022
Aktuálny ročník štúdia: 2

Liečenie krajiny

V práci sa staviam do role liečiteľky krajiny. Ťažba a úprava nerastných surovín má charakter antropogénnych foriem s negatívnymi vplyvmi na životné prostredie. Dodnes zostalo na Gemeri mnoho stôp po banskej činnosti. Zámerom boli tri lokality, ktoré sa následne symbolicky liečili pomocou úkonov, ktoré vychádzajú z ľudovej kultúry.

Prvý úkon s názvom Vápnenie sa odohráva na Odkalisku v Nižnej Slanej. Celkovo sa v pôde nachádza niekoľko miliónov kubických metrov nebezpečného odpadu zo spracovania železnej rudy s vysokou koncentráciou arzénu, olova, ortute a kadmia. Pre túto oblasť bolo ako hnojivo zvolený vápenec, ktorý sa neodlúčiteľne spája s tradíciou Gemera.

Druhý úkon  Slamenie sa odohráva na mŕtvej rieke Slaná. Vodný tok je znečistený banskými vodami s obsahom ťažkých kovov a síry, ktoré vytekajú zo železnorudnej bane. Pre danú situáciu rieky sa zvolila slamená reťaz ako metaforická filtrácia.

Tretí úkon Obnovenie sa odohráva v bani Dobšiná, ktorý vychádza z príslovia „nosiť drevo do lesa“. Ide o spätné navrátenie a scelenie vyťažených hornín. Posledná lokalita je zároveň aj poukázaním na zdroj takzvaných chorôb krajiny, ktorá sa lieči. Video vzniklo v spolupráci so študentkou z ateliéru Nových médií – Antóniou Uličnou.