Márnosť

Rok realizácie: 2019/2020
Aktuálny ročník štúdia: 3

Nechala som sa inšpirovať knihou Kazateľ. Mojim cieľom bolo poukázať a pripomenúť nám aby sme sa zamysleli nad zmyslom života.