Mesto

Rok realizácie: 2020
Aktuálny ročník štúdia: 2
Pedagógovia:

kinetický objekt, drevo, kresba uhlíkom na papieri, 210 x 100 x 35 cm

Barbora Mézesová vytvorila analytický obraz anonymného, masívne industrializovaného mesta. Kresba uhlíkom na papieri tu znázorňuje jednotlivé atribúty mesta. Študentka sa špeciálne zameriava na deje, ktoré generujú odpad alebo pre človeka nežiadúce materiály, látky či chemické reakcie ako sadze, dym, smog, popol, či roztopený asfalt. Točením jednotlivých valcov vzniká vždy nový obraz nového mesta.