Metamorphia

Rok realizácie: 2023
Aktuálny ročník štúdia: 4

Hlavnú časť diela Metamorphia predstavuje virtuálny environment, do ktorého je možné nahliadnuť pomocou VR zariadenia. Priestor, v ktorom sa pozorovateľ ocitne má distopicko futuristický charakter. Svojou štruktúrou je tento envrironment inšpirovaný brutalistickou architektúrou. Je zložený z jednoduchých geometrických tvarov, ktorých pohyb a kvantitá vyvoláva pocit masívnosti. Okrem samotného environmentu sa v priestore dramaticky zhmotňuje ľudská kostra, ktorá je postavená z fraktálových častí a teda má surreálny a generatívny tvar. Práve generatívny charakter fraktálov ma zaujal pri tvorbe tejto bakalárskej práci. Zhodnotil som, že využijem tento málo preskúmaný spôsob tvorenia, na vygenerovanie rozličných tvarov a častí ľudskej kostry. Práca Metamorphia je štylizovaná a teda využíva matematické fraktaly len ako estetický zdroj a nesnaží sa byť reálnym vyobrazením skutočnosti.