MONO-LOGS

Rok realizácie: 2021
Aktuálny ročník štúdia: 5

Autorský video dokument MONO LOGS je umeleckou sondou do existencie browfieldov ako opustených architektonických a urbanistických monumentov doby, ponechaných v ich špecifickom pôvodnom prostredí. Dokument MONO LOGS približuje opustený priestor bývalho mlynu v Košiciach, ktorý bol svojho času najväčším v strednej Európe. Dnes je osamelou polo-ruinou, ktorej osud je, zdá sa, definitívne spečatený a je otázkou času, kedy dôjde k jeho kompletnej demolácii. Mojou snahou bolo nielen zachytiť a zdokumentovať túto značne zaujímavú architektúru socialistickej reality, ale sprítomniť ju aj tým, že ju dostávam do inej nad-interpretačnej roviny. Jej konkrétnu historickú minulosť a jej pôvodné využitie spochybňujem zámerným použitím zvukových stôp, ktoré so stavbou ako takou vôbec nesúvisia. Chcel som tým docieliť situáciu, v ktorej sa môže ocitnúť akýkoľvek návštevník tohto areálu, resp. môže ho zažiť autenticky, napr. v súvislosti s vlastnými spomienkami alebo monológmi, ktoré sa mu môžu vynárať pri pohľade na vlastnú osobnú a možno apokalyptickú minulosť.

 

Práca reflektuje aj dosť pertraktovaný žáner umeleckého dokumentu, ktorý sleduje urbex alebo autentickú či odbornú exploráciu opustených industriálnych stavieb, v našom prostredí napr. v rámci známej platformy Čierne diery.

 

– téma: voľná téma

– video