MONOTEMATICKÝ PRÍBEH A ANALÝZA IKONOGRAFICKÉHO A FORMÁLNEHO JAZYKA V PROCESE TVORBY

Rok realizácie: 2022
Aktuálny ročník štúdia: 6

V tejto práci sa venujem skúmaniu vlastného krátkeho príbehu o Filosovi. Práca, resp. príbeh opisuje
známeho tvorcu, ktorý sa zamiloval do Larissy. Tá je preňho zdrojom, impulzom inšpirácie pre tvorbu.
V práci sú vyobrazené rôzne roviny tohto príbehu až po bod, kedy ochorela a napokon tomuto neduhu
podľahla. Filos sa s tým nevedel zmieriť a tak sa po ňu vybral do posmrtného sveta duchov, kde ju aj
našiel. Napokon sa teda predsa len stretol so svojou milou. Výsledkom práce by mali byť nové
vedomosti a pohľady na samotnú oblasť, ktorej sa venujem a ktoré využijem v praktickej časti
diplomovej práce.