Mystikum komunikácie

Rok realizácie: 2021/2022
Aktuálny ročník štúdia: 2

Vytvorená séria predstavuje tri kamenné náhrobky s nápismi Free Wifi, Bio a Restart, ktoré som následne po ich opracovaní umiestnila na cintorín, ako pripomienku pretrvávajúceho mystika komunikácie. Skrze ne komunikujeme so zosnulou osobou, či už cez modlitbu, rozhovorom alebo skladaním úcty cez rôzne úkony. Pripomínajú nám, že ako ľudstvo máme neustálu potrebu v niečo a niekoho veriť. Náhrobné kamene obsahujú mnoho subjektívnej individuality, v ktorej treba vidieť ideový obsah, ktorý im bol vložený. Stretáva sa tu uchovanie premenlivého žitia s hmotným a stálym objektom.
Spojenie týchto protikladov nám dáva duchovný charakter odrážajúci ľudskú nestálosť života. Pevná pripomienka dynamického.

FREE WIFI – (visac blue – 40cm x 73cm)
BIO – (andezit – 38,5cm x 100cm)
RESTART – (andezit – 50cm x 60cm)