Opakované príbehy, návrat do budúcnosti

Rok realizácie: 2020
Aktuálny ročník štúdia: 5

Pri téme opakovaných príbehov som si za hlavný motív zvolil niečo, čo som už neraz spracovával, a to autoportrét. V tomto prípade som sa snažil tému uchopiť v procese svojsky a zvoliť iný prístup a časom som došiel k približne jednotnému tvaru, s ktorým som následne pracoval. Zámerom bolo skúmanie seba samého a interpretácia za pomoci predstáv. Kresby som najprv poňal voľne. Cyklus nemá jednotný východzí bod. Spočiatku som používal ako podklad aj fotografické autoportréty, ale postupom času a čiastočne za pomoci automatickej kresby som dospel k maskovitej forme, ktorá bola následne vypĺňaná napríklad abstraktom či voľnou kresbou. Snažil som sa využiť aj sčasti surreálne, nereálne prvky počas tvorby.