Patina ľudstva

Rok realizácie: 2021
Aktuálny ročník štúdia: 1

Zavri oči 
Prichádza náhly strach z prázdna. Čierno čierna tma vystriedaná paobrazmi. Náhla dezorientácia prechádzajuca do beznádeje
a paniky. Môže to byť sekunda, ale zdá sa to ako večnosť. Práca ,, Patina ľudstva „ má za úlohu nám všetkým
poukázať na prvý pohľad jednoznačnú vec a tou je pominuteľnosť. Samotný názov Patina znamená v širšom zmysle
viditeľný znak, stopa, ráz niečoho. Podstata krehkosti starej osoby, či už po fyzickej alebo psychickej stránke. Bezmocnosť
a odkázanost na pomoc druhých. Ale kto pomôže ľudom, ktorí nemajú blízkych, ktorí by im pomohli? Samotný
oblek hneď po nasadeni navodí neprijemné pocity či už nestability, slabosti, úzkosti alebo bezmocnosti.Tento pocit sa
mi podarilo dosiahnúť za pomoci zátažovej vesty, korzetu, výstuhy na chrbte a zátaží umiestnených na kĺboch. Na tvár
som použila ochranný štít s mliečnym sklom a klapky na uši. Za pomoci bežných denno-denných povinnosti z ich sveta,
sa snažím pochopiť a vysvetliť nutnosť starostlivosti.