PERSONA

Rok realizácie: 2021
Aktuálny ročník štúdia: 3

Since we cannot change reality, let us change the eyes which see reality.

Nikos Kazantzakis