Plytčina

Rok realizácie: 2022
Aktuálny ročník štúdia: 1

Plytčina pre mňa prestavuje akýsi imaginárny priestor, ktorý odzrkadluje moju realitu za posledné odbdobie. Rôzne situácie ma z mojej stabilnej hĺbky vyniesli až na neprebádanú plytčinu, kde prežívam deň za dňom. 

Na každom odtlačku je vesmírny prach/dym ako symbol nepoznaného, tajomného, či azda spojitosť s vetou: ,,Go with the flow.” Znázornený je výhradne fialovou farbou.

Fialová – rozvaha, mier, pokánie, pokora, tajomstvo, duchovno, originalita, kreativita, fantázia, mystickosť, ženskosť, niekedy melanchólia. Spojenie dvoch protichodných farieb. Ukrýva hlboké emócie. Chladná farba. Ťažká. Universal Flow.

Dielo je spracované grafickou technikou – suchou ihlou. Použila som hliníkové platne o veľkosti 50×30 cm, 50×20 cm a najmenšie s rozmerom 21×15 cm. Niektoré odtlačky sú dotvorené akvarelom, ktorý zvýrazňuje iba určité časti, nikdy nie celé dielo. Pre zdôraznenie zrkadlenia som kresbu neotáčala a prvotné skice som preniesla na plech neotočené.