Pnutie

Rok realizácie: 2020
Aktuálny ročník štúdia: 2
Pedagógovia:

projekt, brožúra s perforáciou pohľadnice, 21 x 21 cm ; Objekt, oceľový rám, plech, hlina a voda z lokality bane, 21 x 16 x 2 co

V práci Pnutie, Ján Faltin absolvoval terénny výskum v Slanskej doline, kde skúmal problematiku hromadenia spodných vôd v nevyužívaných banských dielach a upozorňuje na ich možný kolaps a následne zatopenie priľahlých obytných častí či celých obcí. Akt zatopenia kontaminovanou vodou je nosnou líniou, s ktorou ďalej študent špekulatívne pracuje.