Pôda ako pamätné médium

Rok realizácie: 2021
Aktuálny ročník štúdia: 1

V práci mi nejde o archeologický výskum určitého druhu, ale iba o symbolické spracovanie pomocou odborných metód. Použitie archeologického náčinia k retrospektívnemu zhmotneniu minulosti a poukázaniu na hlinu ako pamätné médium. Na úkor prítomnosti deštruktívne narúšam súčasnú vrstvu. Po odkrytí určitých vrstiev som odstránila rôzne druhy zeminy náradím, ako napríklad lopatkami a špachtľami, pričom som vizuálne obohatila prácu ponechaním vyskytujúcich sa koreňov.
Pri výkope som sa sústredila na horizontálnu aktivitu, ktorá predstavuje prienik medzi obdobím a priestorom a na vertikálnu aktivitu, ktorá značí časovú os. Preto sa tieto dve metódy kombinujú a výkop dostáva svoju charakteristickú podobu. Každá vrstva sa vzťahuje k časovému úseku. Cez konkrétnu bitku a archeologický výkop poukazujem na hlinu, ktorá funguje ako pamätné médium. Udržiava v sebe stálu prítomnosť histórie.
Rieka Torysa reprezentuje prúd dejín a času, ktorý sa nezastaviteľne rúti vpred, popri mieste kde dnes stojíme. Samotný divák je súčasťou zobrazenia diela už svojou prítomnosťou. K záveru môjho diela prispeli prírodné vplyvy, ktoré mali deštrukčný charakter na ukončenie procesu práce. Voda znova vyplnila priestor, ktorý bol počas tvorby narušený. Jedná sa o landartové dielo.