Politická diskusia

Rok realizácie: 2018
Aktuálny ročník štúdia: 6