Porobenie

Rok realizácie: 2021
Aktuálny ročník štúdia: 1

Vo svojej práci sa zaoberám nadprirodzeným, magickým svetom, ktorým zobrazujem príbeh mojej babky. Špecifikujem sa na určitý druh čiernej mágie s názvom porobenie-urieknutie ktoré sa v príbehu odohráva. Porobenie je činnosť vychádzajúca z mágie ktorou chcel subjekt negatívne pôsobiť na objekt s cieľom vyvolať chorobu a smrť, poškodiť, zničiť protivníka, rozdeliť mladomanželov, privolať ich neplodnosť a podobne. Symbolická podoba objektu, či predmet s ktorým bol objekt v kontakte slúžilo k dosiahnutiu porobenia. Taktiež sa porábalo i magicky účinnou latkou ako napríklad: odvar zo slepých psov alebo kosti mŕtveho, no predovšetkým zaklínaním. Objekt nohy, zobrazený v mojej inštalácii symbolizuje najviac postihnutú časť tela mojej babky vplyvom čiernej mágie. Lapač je ako atribút pohlcujúci zlú mágiu, ktorá ho obklopuje v mojom prípade zlú mágiu znázorňujem v strieborných konároch, na ktorých sú vyryté oči ( prekliaty pohľad, alebo ľudovo povedané porobenie z očí).

Rozmery: šírka 1,70m, výška 2,30m, dĺžka 2,10m, noha 40cm, lapač 1,60m

Materiál: drevo, vosk, tmel, hliníkový tmel, čierny pigment, železné jakle