POSTERUS

Rok realizácie: 2020
Aktuálny ročník štúdia: 2

Tento Video art/3D animácia symbolizuje cestu a pomaly prerod všeobecnej idei daného človeka alebo nejakej skupiny do niečoho vyššieho, uskutočneného. Rôzne časti tela sa objavujú v kovových škatuliach (škatuľkovanie) a  menia svoju štruktúru na materiál vyžarujúci svetlo. Tento model ženy ako celok nezažiarí kým sa nedostane z tejto pomyselnej v tomto prípade konkrétnej škatuli. Finálnym záberom je voľne chodenie tohto modelu po priestore, čo znázorňuje dosiahnutie cieľa danej osoby alebo skupiny ľudí.

https://streamable.com/91woxc