Posthuman2.0

Rok realizácie: 2020
Aktuálny ročník štúdia: 6

Rozpracovanosť Diplomovej práce

Rozmery: 68x48cm a 21x29cm
Technika: Olejový pastel na papiery