Potknúť sa o modrú čiaru

Rok realizácie: 2019
Aktuálny ročník štúdia: 1

Potknúť sa o modrú čiaru je hokejová metafora, ktorá inšpirovala moju semestrálnu prácu. Prenesením pohybu do priestoru znefunkčňujem inak funkčnú plochu hokejového ihriska. Zároveň znázorňujem pohyb, ktorý mi je najbližší, a to je pohyb čiarového rozhodcu. Socha je doplnená plagátmi, ktoré imitujú hárky na prípravu tréningovej jednotky a zároveň zobrazujú ďalšie modely. Modely, reprezentujúce ďalšie zložky hry. Hráčov a náročnosť hry z hráčskej perspektívy, ktorých reprezentujú dva krajné modely. A hlavného rozhodcu, ktorého pohyb je znázornený v strede. Zobrazujem nehmotné, ktoré pre zainteresovaných robí z hokeja to čím naozaj je. Ukazujem jeho stránku neviditeľnú verejnosti.