Premortálny Wellness

Rok realizácie: 2020
Aktuálny ročník štúdia: 5

Snažíme sa zachovať potraviny. Snažíme sa zachovať zosnulých. O oboje sa starostlivo staráme, pod rúchom korporátna.