Rehoľa hygienická

Rok realizácie: 2020
Aktuálny ročník štúdia: 5
Pedagógovia:

prostredie: plast, keramika, kov, textil, mydlo, drevo, 150 x 200 x 250 cm ; videoperformance: 04:22

Peter Cako prezentuje hygienu ako aktivitu, ktorú považuje za jedno zo synoným civilizácie. V aktuálnej dobe je otázka hygieny ešte viac akcentovaná do podoby interiérového rituálu. Študent sa stavia do role tŕenujúceho novica hygienickej rehole a sám o sebe hovorí: ,,V úzadí vo svojej kajute trénujem, aby som očistil to, čo je potrebné, a aby to bolo čisté. Jediné čo mi ostalo, je tento rituál. Neprišiel k nám trest, ale ďalšia skúška. Bude tento fenomén tým posledným?”